Mateřská škola Srdíčko Zborovská

 

“S barevnou duhou poznáváme svět”  - je hlavním mottem školního vzdělávacího programu, který naplňuje naše mateřská škola v historické vile.

Nacházíme se v předměstské části města Opavy v zástavbě budov z počátku minulého století, obklopeni vzrostlými stromy. Jsme standardní mateřskou školou s výdejnou stravy, která se dováží ze školní kuchyně na Otické ulici. Budova je třípodlažní, byla rekonstruována a uvedena do provozu v roce 1948. Naše škola získala právní subjektivitu 1.1.2003 a je zařazena do sítě škol MŠMT ČR.

Mateřská škola Srdíčko má tří třídy s vybavenými pracovnami, hernami a sociálním zařízením.  K odpolednímu odpočinku dětí slouží samostatné ložnice ve 2 podlaží budovy, pro výtvarné činnosti je zřízen ateliér v suterénu.
Kapacita školy je 78 dětí, v současné době je třída naplňována do počtu 28 dětí v souladu s platnou školskou legislativou a dle pokynu zřizovatele. Děti jsou rozděleny do tříd, které jsou označeny symboly zvířátek.

1. třída – medvídci  – pro děti od 2 - 5 let.
2. třída – ježečci     – pro děti od 3 – 5 let.
3. třída – žabky       – pro děti od 5 – 6 let.

Současné předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Školní vzdělávací program je v souladu se schváleným programem MŠMT ČR. Využívá prvků alternativních programů Zdravá mateřská škola a Začít spolu.

Cílem naší mateřské školy je vytvořit školu přirozenou a smysluplnou, která respektuje osobnost dítěte, jeho vývojové zvláštnosti a přihlíží k jeho individuálním potřebám a zájmům. Úzce spolupracujeme s rodiči. Snažíme se vytvořit prostředí, kde se děti budou dobře cítit, učit se a plně prožívat svět kolem sebe, kde budou mít chuť poznávat, přemýšlet a tvořit. Využíváním odborných znalostí a citlivým postojem dětem pomáháme k utváření životní jistoty a spokojenosti, s nimiž se dítě vydává za poznáním světa. Vedle pravidelných školních aktivit organizujeme bohatou nabídku činností nadstandardních.

Přijďte se podívat. Jste od srdíčka zváni.

Populární školka