Doporučujeme

„Když se potkají dva lidé, oba mají jablíčko a to jablíčko si vymění, každému zůstane jedno jablíčko.
Když se potkají dva lidé, oba mají myšlenku a tu myšlenku si vymění, každému zůstanou dvě myšlenky.“
G. B. Shaw

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Program na podporu rozvoje školní zralosti KULIFERDA:

rozvíjí dovednosti budoucích školáků, pomáhá objevovat svět, baví nejen děti,  hravou formou připravuje na školu, sleduje individuální pokroky dítěte, obsahuje konkretizované očekávané výstupy RVP PV

http://kuliferda.raabe.cz/

http://kuliferda.raabe.cz/o-kuliferdovi/kuliferdovo-desatero/

http://kuliferda.raabe.cz/o-kuliferdovi/9-dovednosti-skolaka/

Naše tipy

Respektovat a být respektován, autoři Jana Nováčková, Pavel Kopřiva

http://www.databazeknih.cz/knihy/respektovat-a-byt-respektovan-56109

Najděte si svého marťana, autor: Marek Herman

http://www.databazeknih.cz/knihy/najdete-si-sveho-martana-107623

http://www.predskolaci.cz/

http://www.pyramidacek.cz/cs/ms-vyziva-deti-v-predskolnim-veku.html

Je pro dítě přechod z mateřské školky do první třídy snadný? Většinou ne. Můžeme mu jej ulehčit? Inspiraci můžete najít na odkazu zde:  http://jdemedoskoly.cz/

„Tři bratři v triku“

To je videozáznam  unikátního setkání se třemi vynikajícími lektory: Marek Herman, Jiří Halda a Honza Svoboda patří dnes už takřka k lektorským legendám předškolní pedagogiky,  kteří se zaměřují na pedagogiku dětí do šesti let, mají zkušenosti z praxe a také v praxi pomáhají řešit nejrůznější problémy a obtíže, mají společné to, že se pedagogice věnují se sympatickým zaujetím a touhou přijít věcem na kloub.

http://slideslive.com/38895339/tri-bratri-v-triku-aneb-jak-to-vypada-kdyz-mame-na-vsechno-dost-casu

Psycholožka Jana Nováčková: Škola vyvolává v dětech stres a ohrožení, podceňují je, známkování je jako cukr a bič

O odměnách a trestech ve výchovně. Chválení dětí může být kontraproduktivní, důležitá je prý zpětná vazba. Odměna je podle ní jako úplatek.

http://video.aktualne.cz/dvtv/novackova-skola-vyvolava-v-detech-stres-a-ohrozeni-podcenuji/r~c2dca7f69f4f11e58f750025900fea04/