Kroužky

Zájmové aktivity

K atraktivním činnostem na naší MŠ patří zájmové kroužky, ve kterých se sdružují děti ve skupinách /max. počet 12 dětí/ dle společného zájmu o danou nabízenou činnost. Rozvoj grafomotoriky probíhá u nejstatších dětí.

Pamatujeme také na pohybový rozvoj, který není zaměřen na výkony, ale na rozvoj motorických dovedností. Gymnastickou průpravu a lyžování zajišťují lektoři se sportovní licencí.

Zájmové kroužky jsou organizovány pod záštitou spolku rodičů Srdíčko na dlani a jsou za úplatu. Tyto aktivity jsou vhodné především pro nejstarší věkovou skupinu dětí předškolního věku.

Týdenní rozvrh

Pondělí

krouzky

Logopedie - Mgr.et Mgr. J. Schreierová

I. Gymnastické cvičení - 12:45 - 13:45 starší děti III.třída

II. Gymnastické cvičení - 14:00 - 15:00 mladší děti II. třída

- trenérka AS gymnastika Špičková

Úterý

     Keramika pro děti I. skupina  - 13:00 - 14:00
     p. uč. M. Pořízková, každé sudé úterý
 
     Keramika pro děti II. skupina  - 13:00 - 14:00
     p. uč. N. Rohlová, každé liché úterý
 
   Středa

Jazyk je hra - angličtina - 13:00 - 14:00 - kvalifikovaná lektorka

Čtvrtek

     Bruslení - zimní stadion od 9:30 - p. uč. L. Sedlňová
 
    Pátek
   Hravé pískání - Flétnička - 13:00 - 13:40 - p.uč. N.Rohlová

 

Činnost zájmových kroužků bude zahájena 1. 10. 2018.

Případná změna z organizačních důvodů bude písemně oznámena.