Kroužky

Zájmové aktivity

K atraktivním činnostem na naší MŠ patří zájmové kroužky, ve kterých se sdružují děti ve skupinách /max. počet 12 dětí/ dle společného zájmu o danou nabízenou činnost. Rozvoj grafomotoriky probíhá u nejstatších dětí.

Pamatujeme také na pohybový rozvoj, který není zaměřen na výkony, ale na rozvoj motorických dovedností. Gymnastickou průpravu a lyžování zajišťují lektoři se sportovní licencí.

Zájmové kroužky jsou organizovány pod záštitou spolku rodičů Srdíčko na dlani a jsou za úplatu. Tyto aktivity jsou vhodné především pro nejstarší věkovou skupinu dětí předškolního věku.

Týdenní rozvrh

Pondělí

Gymnastická cvičení – 10.20 - 11.20 - mladší děti (1 a 2 třída), trenérka AO gymnastika Špičkovákrouzky

Klubíčko (grafomotorická cvičení) - 15.00 - 15.40, p. uč. Libuše Urbanská

 

Úterý

Individuální logopedie - dopoledne, p. uč. Jaroslava Wiesnerová

Gymnastická cvičení - 12.40 - 13.40 - starší děti (3 třída), trenérka AO gymnastika Špičková

 

Středa

Bruslení-9.30-10.30

 

Čtvrtek

 Vesmírná matematika - 15.00 - 15.40 sudý týden, lektorka 2plus 2matematika- 12 lekcí

 

Činnost zájmových kroužků bude zahájena 2. 10. 2017.

Případná změna z organizačních důvodů bude písemně oznámena.