Aktuality

Akce pro měsíc Prosinec

Domácí tvoření - ANDĚLÍČEK

Logopedie bude probíhat ve středy od 13:00 - 16:00

6.12. kolem 11:00 hod. - Mikulášská nadílka

12.12. v 15:30 Vánoční besídky ve třídách 16:15 sraz  na zahradě MŠ - Školka zpívá koledy

13.12. náhradní hodina agličtiny

18.11. vánoční dopoledne s pohádkou u stromečku

23.12. provoz MŠ pro 5dětí ???

Od 24.12. 2019 až 1.1. 2020 je MŠ uzavřena.

2.1. 2020 se na Vás opět budeme těšit.

Kolektiv MŠ.

Ochrana osobních údajů

Projekt OP VVV : Kvalitnější vzdělání v srdíčku, dotační prostředky ve výší 371 tis. Kč využity pro pozici školního asistenta, chůvu, vzdělávání učitelek a na setkání s rodiči. (viz. fotogalerie)

Ukončen projek Šablony I. a od 1.9. 2018 pokračujeme novým projektem OP VVV: Kvalitnější vzdělávání v srdíčku II, RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0009235 s dotací 495 tis Kč.