Provozní a návštěvní řád zahrady

při Mateřské škole Srdíčko Opava, Zborovská - po

Vážení návštěvníci,
pro zpříjemnění Vašeho pobytu i pobytu dalších návštěvníků Vás prosíme o dodržování podmínek návštěvního řádu:

1. Toto veřejné dětské hřiště je určeno dětem od 0 do 10 let. Z důvodu bezpečnosti smí využívat zařízení dětského hřiště dítě pouze pod dozorem dospělého člověka. Osoby starší 10 let nesmí využívat herní prvky.

2. Provozní doba Dhřiště za příznivého počasí a způsobilém terénu:
Od 15. dubna do 15. listopadu - Pondělí – Pátek: od 16 – 18 hod. - Sobota - Neděle: od 16 – 18 hod.
V OBDOBÍ ČERVNA AŽ SRPNA JE PROVOZNÍ DOBA DO 19 HODIN.

3. Návštěvník je povinen:
- dodržovat návštěvní řád a pokyny pověřeného zaměstnance
- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
- dodržovat čistotu, pořádek a bezpečnost

4. V celém areálu hřiště platí zákaz:
- poškozování a znečišťování plochy a vybavení hřiště
- vstupu s otevřeným ohněm
- vstupu se zvířaty
- odhazování odpadků mimo odpadkové koše
- jízdy na kolech, kolečkových bruslích a skateboardech
- vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných a návykových látek
- kouření, konzumace alkoholu, konzumace jiných omamných a návykových látek
- užívání zařízení hřiště při zjištění závady na zařízení
- pobytu mimo provozní dobu veřejné zahrady

5. Návštěvník odpovídá za škody, které způsobí. Škody na vybavení hřiště budou po vinících vymáhány právní cestou.

6. Každý návštěvník je povinen při používání hřiště dbát na vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních návštěvníků.
Při zjištění závady oznámí pověřenému pracovníkovi.

7. Důležité telefonní kontakty:
Tísňové volání - 112
Záchranná služba - 155
Policie ČR - 158
Městská policie - 156

8. Odpovědný zástupce provozovatele: Zuzana Jašková – ředitelka MŠ

Provozní řád nabyl účinnosti dne 10.04.2014.