Spolek rodičů Srdíčko na dlani

Cíle činnosti spolku:

  • napomáhat při realizaci školního vzdělávacího programu – vstupné, dárečky, výlety – roční příspěvek na akce dětí I. a II. třídy 1300 Kč, III. třída 1500 Kč – s vyúčtováním na konci školního roku dle účasti dětí.
  • získávat finanční zdroje pro rozvoj funkcí mateřské školy – příspěvky rodičů – cca 400,- Kč ročně 2x 200 pololetně / ŘÍJEN, ÚNOR/ – sponzorské dary, nadační dotace
  • usilovat o vylepšení materiálních a hospodářských podmínek školy.
  • podporovat vzdělávání dětí s nerovnoměrným vývojem, rozšiřovat možnost jejich integrace – logopedická péče.
  • přispívat ke zdraví dětí.
  • podílet se na ochraně a tvorbě bezpečného životního prostředí školní zahrady a využití školní zahrady pro veřejnost.
  • organizovat a provozovat zájmové aktivity dětí školy – zájmové kroužky = úhrada pedagoga na dohodu + materiál.
  • Adaptační program pro rodiče s dětmi před nástupem od MŠ – 1x týdně - květen a červen – 50 Kč – za vedení pedagogem a provozní náklady.