Akce na měsíc červen

6.6. Dětský den

10.6. Návštěva knihovny ( III. třída)

14.6. p. Borový - včely

19.6. Výlet do ZOO Ostrava

20.6. Pasování předškoláků

Předání dárečků od Sokola