Zápis dětí pro rok 2022/2023

Zápis proběhne 2. a 3. 5. 2022.

Odkaz Zápis MŠ_plakát2022_23